ОДГОВОРНОСТ РОДИТЕЉА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА ЗАНЕМАРИВАЊА И ЗЛОСТАВЉАЊА

Још је у старом веку Аристотел описивао младе особе означавајући  их као табула раза да би његови каснији следбеници тврдили да се дете рађа попут празне табле  па се касније искуством формира његов укупан профил. Без обзира да ли прихватамо или оспоравамо овај научни концепт сасвим је сигурно да дете највише искуства и навика стиче…