Професионална оријентација

Током почетка другог полугодишта, у оквиру професионалне оријентације, са ученицима 8. разреда разговарали су педагози школе. Путем презентације и интерактивне комуникације разговарало се о следећим подтезама : Који све образовни профили/ занимања постоје, као и потенцијалним занимањима у будућности због брзог технолошког и научног развоја. Дефинисали појам професионалне оријентације и професионалне информисаности. Пут од избора…

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

 П Р О Б Н И              З А В Р Ш Н И         И С П И Т

 

 

  • ПЕТАК – април 2019. године у 12:00 ‒ тест из математике
  • СУБОТА – април 2019. године у 9:00 – тест из српског језика и комбиновани тест у 11:30

 

Корисни линкови

Закон о основама система образовања и васпитања  http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/ZOSOV_Sl_gl_88_17.pdf Правилник о оцењивању у основној школи http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads П Р А В И Л Н И К О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ  http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ ОБЛИКА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ…