УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу. Значајно је постојање ученичког парламента јер:  су ученици у могућности да слободно изражавају своје мишљење, да се удружују….  оснажује ученике да…