Продужени боравак је посебан облик васпитно-образовног рада који се организује у школи у ваннаставном времену (пре или
после школе) и који прати следећа динамика рада: – самосталан рад ученика и часови учења, – часови радионица и креативних активности, – часови слободних и спортских активности, – време за одмор, оброке и ужину. Захваљујући оваквом облику рада, детету је омогућен целокупан психофизички развој, лакше се и брже адаптира на школску средину, унапређује квалитет односа са вршњацима и одраслима. Од 2006. године у посебним, издвојеним просторијама ОШ „Десанка Максимовић“ нуди могућност продуженог боравка деце у школи, са циљем пружања помоћи преангажованим родитељима. Боравак се организује за ученике првог и другог разреда. За рад са децом је ангажовано два учитеља у две смене, а због великог интересовања родитеља и предузимања посебних мера против сузбијања вируса covid 19, од 2020. године учитељи имају помоћ учитеља волонтера. Учитељи активности планирају и организују према интересовањима и потребама ученика.

УЧИМО И СТИЧЕМО НОВА ЗНАЊА

Озбиљно схватамо школске обавезе, посвећени смо развијању радних навика и позитивног односа према раду
и учењу. Ученици свакодневно уз подршку и помоћ учитеља извршавају задатке које имају, утврђују, продубљују, стичу и примењују знања. Велику корист могу имати ученици који имају потешкоће у савладавању градива, као и ученици који желе да знају више, јер у боравку има простора и времена за посвећеност сваком детету.  У боравку организовано и плански приступају изради домаћих задатака, који се анализирају, прегледају и исправљају.  Ученици се припремају и за контролне и писмене вежбе, кроз писмену или усмену проверу.

 • Урађено се анализира и исправља уз повратну информацију учитеља, али се не оцењује и за циљ има искључиво проверу нивоа стечености знања из одређене области.
 • Ученици имају прилику и да током ванредних околности (уколико се настава похађа онлине) користе услуге и похађају наставуу боравку. Током 2020. у боравку је врло успешно и квалитетно организована настава за ученике који похађају боравак, а наставу прате онлине јер су њихови учитељи били у изолацији.

РАЗВИЈАМО НАШЕ ТАЛЕНТЕ, МАШТАМО И РАЗМЕЊУЈЕМО ИДЕЈЕ
Користимо сваку прилику да покажемо шта умемо и чиме волимо да се бавимо, поштујемо различитост, ценимо креативност и труд

На недељном нивоу се организују и реализују стваралачко-едукативне радионице и друге стваралачке активности на разне теме, уз заједнички ангажман учитеља и ученика. Теме се пажљиво бирају на основу интересовања ученика, актуелних дешавања, наставног плана и програма.

 • Обрађују се теме из живота, културе, које се тичу обележавања важних датума, науке, уметности, друштва…
 • Теме се обрађују кроз разговор (уз енциклопедије, часописе и књиге, интернет, емисије и филмове) и кроз практичан рад (стваралачки рад у пару, групи и индивидуално уз коришћење разних материјала)
 • Израђују се панои у холу школе, припремају се изложбе, квизови и приказује урађено.
 • Реализују се литерарне, драмске, ликовне, плесне, музичке, луткарске активности и игре.
 • Ученици из боравка имају прилику да учествују на манифестацијама, приредбама и фестивалима на нивоу школе и ван ње.

УЖИВАМО У ДРУЖЕЊУ И ИГРИ, ВОЛИМО ВРЕМЕ ЗА ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈУ

Радо се играмо и одмарамо заједно, ценимо фер игру и поштујемо свачију потребу за игром или одмором. Након завршетка свакодневних обавеза, ученицима је у понуди велики избор игара, играчака и простора за игру, како би на лепши и
занимљивији начин употпунили своје слободно време.  На располагању им је широк асортиман друштвених игара и слагалица, дечијих часописа, енциклопедија и књига.

 • Технички одлично опремљен простор, намењен за гледање цртаних филмова и образовних емисија;
 • Лопте и спортски реквизити из боравка;
 • Разне играчке и могућност доношења у боравак сопствене играчке по жељи;
 • Фискултурна сала и посебан део школског дворишта, који могу користити ученици из боравка;
 • Мали боравак – посебан кутак у боравку, који ученици могу користити искључиво за одмор и игру;
 • Могућност одласка у шетњу или на излет у околини и насељу;
 • Могућност организовања посета културно-историјским, образовним, знаменитим установама (у зависности од интересовања ученика и уз одобрење родитеља и директора школе).

  Велику пажњу посвећујемо лепим манирима, учимо о култури једни од других, сарађујемо и следимо примере доброг понашања у боравку!

 • Важно место заузима васпитни рад у боравку, па се учитељи и ученици свакодневно баве разговорима и практичним
  активностима на тему понашања и стицања пожељних облика примереног понашања. Реализују се мини активности у виду корективне мере „Следи добар пример“ где се ученици кроз активност труде да своје понашање поправе и усвоје добре манире. Понашање ученика се, уколико постоји потреба за тим, прати и анализира кроз редовне разговоре са родитељима, учитељима старешинама, педагошком службом школе и уредно евидентира . Продужени боравак тежи да оствари и одржава добру комуникацију са родитељима, активима учитеља, педагошком службом и директором школе.

ЗДРАВЉЕ ПРЕКО УКУСНОГ ОБРОКА НА УСТА УЛАЗИ!

Зато се брижне куварице свакодневно труде да деци у боравку направе свеж и квалитетан оброк.

 • Простор који се користи за припрему и служење хране обухвата трпезарију и кухињу и издвојен је у односу на остале школске просторије;
 • О припреми хране брине стручно и љубазно особље које чине две куварице дугогодишњег искуства;
 • Ученицима који похађају боравак свакодневно је обезбеђено 2 оброка – доручак и ручак, као и две ужине;
 • Јеловник је разноврстан и пражљиво осмишљен, како би ученицима био понуђен укусан, топао али здрав оброк сваки дан;
 • Одабране намирнице су најбољег квалитета и увек свеже;
 • Санитарна инспекција редовно врши хигијенски надзор.

Пола здравља је добра хигијена!

 Након доручка и ручка, ученици брину о здрављу својих зуба и редовно их перу у боравку;
 У школи бораве искључиво у папучама и труде се да брину о уредности личног кутка, имају ормариће за обућу, школску торбу;
 Више пута дневно, пре оброка и након доласка из дворишта или сале, ученици темељно перу руке уз примену средства за
дезинфекцију;
 Ученици се опробавају у улози хигијеничара на недељном нивоу и врше проверу везану за хигијену зуба и учионице у боравку.

ЗА ДОБРО РАСПОЛОЖЕЊЕ ЈЕ ВАЖАН И ПРИЈАТАН АМБИЈЕНТ

Зато се школа потрудила да обезбеди адекватне услове, прилагођене боравку деце у ваннаставном времену.

 • Учионица је савремено и одлично технички опремљена. Деци су на располагању компјутер, лап топ, штампач, тв, два таблета и могу служити за гледање филмова и емисија, али и као помоћ у реализацији наставе на даљину.
 • Опремљена је довољним бројем столица и столова, да се и у условима спровођења посебних мера боравак деце одвија неометано (обезбеђена је адекватна физичка дистанца између ученика док раде)
 • Обезбеђен је посебан кутак за свеске и литературу за слободно време, поседује ормариће за обућу, као и ормариће за торбе и личне ствари.
 • Ученици се могу одморити и на комфорној гарнитури у учионици, или могу користити Мали боравак – кутак за одмор и игру ван учионице, у издвојеном делу школе.
 • Тоалете и умиваонике, који се налазе у оквиру простора за боравак, користе искључиво ученици из боравка
 • Посебан улаз за пријем ученика из боравка, који излази на двориште које користе они који похађају боравак
 • На дневном нивоу просторије боравка се више пута проветравају, чисте и дезинфикују, а боравак је одлично снабдевен средствима за заштиту (алкохол, маске, сапун и сл).

СА РАДОШЋУ ВАС ОЧЕКУЈЕМО, ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ!

Ваш Боравак!
Учитељице: Катарина Вељковић, Катарина Животић
Учитељ волонтер: Милена Петровић