Учитељице

Катарина Вељковић

Катарина Животић

У циљу пружања помоћи запосленим и преангажованим родитељима, ОШ ” Десанка Максимовић” пружа могућност продуженог боравка деце у школи у ваннаставном времену као облик васпитно-образовног рада.

Ученици у продуженом боравку имају учитељице и учионицу са простором за вишеструке активности.

О раду продуженог боравка можете се информисати овде: НАШ ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Постоје у потпуности обезбеђени услови за боравак који је намењен деци првог, другог, трећег и четвртог разреда у ваннаставном времену.

Учитељице праве распоред и организују активности у складу са интересовањима, жељама и потребама ученика.

Ученици у продуженом боравку, организовано и плански, уз стручно-педагошку помоћ и сарадњу са учитељицом, утврђују, продубљују, примењују и усвајају нова знања, вештине и навике.

Време се проводи у измиривању школских обавеза, игри, одмору.

Учитељице поклањају пажњу и пружају помоћ деци у учењу и при изради домаћих задатака.

Домаћи задаци урађени на часовима самосталног рада се анализирају, исправљају и вреднују али се не оцењују.

Ученици који имају тешкоће у савладавању наставног градива добијају додатну помоћ од учитељице.

Ученици се оспособљавају да самостално обављају своје обавезе у каснијем школовању.

По завршетку школских обавеза, слободно време је осмишљено  према индивидуалним афинитетима сваког детета.

Активности у слободном времену ученика имају првенство рекреативно-забавни и стваралачки карактер.

О планирању и остваривању ових активности ученика редовно се упознају родитељи на родитељским састанцима или на индивидуалним разговорима.

Учитељице у продуженом боравку имају обавезу да воде додатну педагошку документацију у Дневнику образовно-васпитног рада који пружа увид у организацију и реализацију процеса рада продуженог боравка и омогућава континуирано праћење развоја и успеха ученика током школске године.

Школа обезбеђује ученицима у продуженом боравку исхрану.

Постоје одлични услови за припремање хране у  школској  кухињи  где о квалитету и припремању хране брине стручно оспособљено љубазно особље.

Санитарна инспекција редовно врши хигијенски надзор.

За дневни боравак деце у школи обезбеђена је комплетно опремељена климатизована пространа учионица с новим ламинатом у којој се налазе  столови и столице за израду домаћих задатака, нови песвучен кревет предвиђеним за одмор, нови ормарићи како би свако дете имало своје место за ранац и обућу, нови већи телевиозор да би деци биле прегледније тв емисије као и њихови омиљени цртани филмови, нови монитор са штампачем да би учитељице могле лакше и брже да припреме сва средства која су потребна за извршавање својих и дечјих активности, играчке, друштвене игре  и панои на којима се налазе дечји радови.

Учионица у којој деца бораве  је одвојена и изолована  од осталих школских просторија предвиђених за извођење наставе.

За спортске активности увек су на располагању  школски терени и фискултурна сала.

Ученицима је на располагању школска библиотека.

Деца су путем радионица укључена у обележавање Дана школе, Државних празника и осталих манифестација.

Обележавање Нове године

Манифестација ,,Бели зуби” у коојој учествују и наши зубари који редовно брину о хигијени и здрављу дечјих зубића

Манифестација ,,Здрава храна”

,,Долазак јесени у наш боравак”

План рада

Дневни распоред активности у продуженом боравку:

07:00-07:30 – пријем ученика
07:30-08:00 – доручак
08:00-09:30 – самостални рад ученика
09:30-10:00 – одмор
10:00 – ужина
10:00-11:00 – слободно време и спортске активности
11:00-12:30 – слободне активности
12:30-13:00 – ручак
13:00-14:30 – самостални рад ученика
14:30-15:30 – ужина, слободно време и спортске активности
15:30-17:00 – слободне активности

ВИДИМО СЕ У ШКОЛИ И РАДО ВАС ОЧЕКУЈЕМО У НАШЕМ

ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ !!!