Професионална оријентација

Током почетка другог полугодишта, у оквиру професионалне оријентације, са ученицима 8. разреда разговарали су педагози школе. Путем презентације и интерактивне комуникације разговарало се о следећим подтезама : Који све образовни профили/ занимања постоје, као и потенцијалним занимањима у будућности због брзог технолошког и научног развоја. Дефинисали појам професионалне оријентације и професионалне информисаности. Пут од избора…