ЗАШТИТА УЧЕНИКА ОД НАСИЉА

ЗАДУЖЕЊЕ СВИХ ИНТЕРЕСНИХ ГРУПА У ШКОЛИ ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК: – дежура у складу са распоредом; – уочава и пријављује случај; – покреће процес заштите детета (реагује одмах у случају насилног понашања, користећи неку од стратегија; – обавештава одељењског старешину о случају; – евидентира случај; – сарађује са Тимом за заштиту деце од насиља. ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА: –…

Подсетник о правилима понашања на почетку школске године

Поштовани ученици у своје име и у име запослених у ОШ “Десанка Максимовић“, упућујем вам најискреније честитке за почетак нове школске године. Желим вам свима добро здравље, успех на свим пољима и да у овој години постигнете још боље резултате него генерација пре вас. Драги ученици и наставници срећан вам почетак школске године. Како желимо…

Безбедност пре свега – чувајмо једни друге!

Позивамо ученике и родитеље да се упознају са Правилником о протолколу поступања у установи и одговору на насиље, злостављање и занемаривање и са Правилима понашања у школи. Надамо се да ће сви поштоати правила и да ћемо и даље бити најбезбеднија школа у окружењу и школа свима за пример.   Правилник о протолколу поступања у…

НАСИЉЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА, САЗНАЊЕ ДА СЕ НАСИЉЕ ДЕШАВА – КОРАЦИ

Кад ученици виде да се дешава насиље дужни су да одмах пријаве дежурном наставнику или првом лицу које је у школи запослено. Дежурни наставник смирује и на безбедан начин раздваја ученике. Један дежурни остаје уз раздвојене ученике, док други обавештава одељењског старешину и директора школе (уколико је ОС у супротној смени или није доступан директор…