Безбедност пре свега – чувајмо једни друге!

Позивамо ученике и родитеље да се упознају са Правилником о протолколу поступања у установи и одговору на насиље, злостављање и занемаривање и са Правилима понашања у школи. Надамо се да ће сви поштоати правила и да ћемо и даље бити најбезбеднија школа у окружењу и школа свима за пример.   Правилник о протолколу поступања у…