Безбедност пре свега – чувајмо једни друге!

Позивамо ученике и родитеље да се упознају са Правилником о протолколу поступања у установи и одговору на насиље, злостављање и занемаривање и са Правилима понашања у школи. Надамо се да ће сви поштоати правила и да ћемо и даље бити најбезбеднија школа у окружењу и школа свима за пример.   Правилник о протолколу поступања у…

НАСИЉЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА, САЗНАЊЕ ДА СЕ НАСИЉЕ ДЕШАВА – КОРАЦИ

Кад ученици виде да се дешава насиље дужни су да одмах пријаве дежурном наставнику или првом лицу које је у школи запослено. Дежурни наставник смирује и на безбедан начин раздваја ученике. Један дежурни остаје уз раздвојене ученике, док други обавештава одељењског старешину и директора школе (уколико је ОС у супротној смени или није доступан директор…