РАД ШКОЛЕ У УСЛОВИМА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

НА ОСНОВУ УРЕДБЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ РАДА ПОСЛОДАВАЦА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА (СЛ. РС БР.31/20), ЗАКЉУЧКА ВЛАДЕ РС БР.53-2561/2020. И  ПРЕПОРУКЕ МПНТР БР.601-00-9/2020-11 ОД 16.03.2020. ГОДИНЕ, ШКОЛА ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА ОРГАНИЗУЈЕ РАД ВАН ПРОСТОРИЈА ШКОЛЕ (РАД НА ДАЉИНУ И РАД ОД КУЋЕ) НА СЛЕДЕЋИМ РАДНИМ МЕСТИМА:   НАСТАВНО ОСОБЉЕ ОСТВАРУЈЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД УЧЕЊЕМ НА…

Јавна набавка ученичких екскурзија

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УЧЕНИЧКИХ ЕКСКУРЗИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ Позив за подношење понуда Конкурсна документација екскурзија Измена конкурсне документације Продужење рока за подношење понуда