Ученици са свим петицама на полугодишту

СПИСАК УЧЕНИКА СА СВИМ ПЕТИЦАМА НА ПОЛУГОДИШТУ 2018/2019 Учитељица Марија Вјештица II-1 Васић Дуња Ђурић Михајло Живић Нина Збилић Павле Јанков Марија Јовановић Тамара Љубисављевић Лена Матејић Алекса Милошевић Илија Нешковић Наталија Николић Алекса Радојчић  Анита Стевановић Лана Трипковић Миљан Чејовић Петар Јуришић Сташа Учитељица Горица Спасић II-2 Костић Софија Коцић Матеја Миловановић Николина Пајић…

Корисни линкови

Закон о основама система образовања и васпитања  http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/ZOSOV_Sl_gl_88_17.pdf Правилник о оцењивању у основној школи http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads П Р А В И Л Н И К О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ  http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ ОБЛИКА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ…