Бољи школски живот за свако дете – одговорности, права и обавезе свих нас

Сектор за инспекцијске послове Министарства просвете сачинио је брошуре и постере за наставнике, ученике и родитеље, односно друге законске заступнике, са правима, обавезама и одговорностима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања. Планиране активности усмерене су ка неговању вредности међусобног поштовања, сарадње и солидарности, уз уважавање различитости како би се обезбедило безбедно и подстицајно…

„Одговор на кризне ситуације и трауматичне догађаје“

Министарство просвете је у сарадњи са Министарством здравља и УНИЦЕФ-ом, у оквиру пројекта „Одговор на кризне ситуације и трауматичне догађаје“, израдило видео материјале за родитеље и запослене у установама образовања и васпитања под називом „Родитељи са децом у кризним ситуацијама” и „Наставници са децом у кризним ситуацијама”. Видео материјали су израђени у циљу оснаживања родитеља и запослених у систему образовања за…