”Заједно и безбедно кроз детињство”

Школа и ПУ Пожаревац ће и ове године наставити сарадњу, ове године ће се реализовати пројекат ”Заједно и безбедно кроз детињство”. Пројекат има за циљ подизање свести код ученика основних школа о последицама насилног понашања у стварном и виртуелном окружењу, препознавање различитих видова насиља и дискриминације, усвајање стратегија за помоћ другима у невољи и вештина ненасилног решавања…