ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2023/24.

По препоруци МПНТР школа посвећује посебну пажњу обавештавању родитеља о праву на бесплатне уџбенике у складу са одлуком Владе РС, као и потребној документацији и роковима за пријем исте. Обавештење објаве ће бити на званичној интернет страници школе, огласној табли и улазним вратима школе, као и да свим расположивим начинима комуникације (непосредно – родитељски састанци,…