Упутство за израду акта којим установе образовања и васпитања прописују мере, начин и поступак заштите и безбедности деце и ученика

Овим упутством дају се инструкције за израду акта којим установе образовања и васпитања – предшколска установа, основна и средња школа и школа са домом ученика, прописују мере, начин и поступак заштите и безбедности деце и ученика за време боравка у установи и свих активности које организује установа, у сарадњи са надлежним органом јединице локалне самоуправе…