ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗАНЕМАРИВАЊА И ЗЛОСТАВЉАЊА

Поштовани ученици и родитељи, школа је образовно – васпитна институција која између осталог, има и задатак да ствара безбедно окружење за све који бораве у њој. Успешна реализација овог задатка зависи од наше међусобне позитивне и потпуне комуникације. Правилник о протоколу о поступању у установи у одговору на насиље, занемаривање и злостављање прописује процедуре ради…

АНОНИМНА ПРИЈАВА О НАСИЉУ ИЛИ НАСИЉУ У НАЈАВИ

Драги ученици и родитељи/старатељи, како бисмо на пољу превенције били још успешнији, оформили смо овакав приступ размене информацијама, како би пре свега правовремено реаговали. Оваква могућност коментара/пријаве НИКАКО НЕ ИСКЉУЧУЈЕ ДОСАДАШЊЕ ЗАКОНОМ ПРОПИСАНЕ КОРАКЕ ПРИЈАВЉИВАЊА (пријављивање одељењском старешини, предметном наставнику, дежурном наставнику, педагошкој служби..)