PIRLS 2021.

У нашој школи, као једној од 170 школа у Србији, 30.3.2021. спроведено је међународно истраживање развоја читалачке писмености деце у 4. разреду основне школе, деце узраста од 10 година – PIRLS 2021.( Progress in International Reading Literacy Study). Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије поверило је припрему и реализацију истраживања PIRLS 2021 Заводу за вредновање…