Препоруке родитељима за учење на даљину

По пријему дописа о планирању, спровођењу и праћењу образовно–васпитног рада на даљину највећи број школа је у врло кратком времену поставио добре основе за осигурање квалитета учења на даљину у време ванредног стања. У наредним данима очекује се врло интензиван рад школа при налажењу најбољих решења за комуникацију са ученицима и родитељима и за остваривање наставе…