АНОНИМНА ПРИЈАВА О НАСИЉУ ИЛИ НАСИЉУ У НАЈАВИ

Драги ученици и родитељи/старатељи, како бисмо на пољу превенције били још успешнији, оформили смо овакав приступ размене информацијама, како би пре свега правовремено реаговали. Оваква могућност коментара/пријаве НИКАКО НЕ ИСКЉУЧУЈЕ ДОСАДАШЊЕ ЗАКОНОМ ПРОПИСАНЕ КОРАКЕ ПРИЈАВЉИВАЊА (пријављивање одељењском старешини, предметном наставнику, дежурном наставнику, педагошкој служби..)