Упис првака 2023. – 2024.

Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2023/24. годину обавити у времену од 01. априла 2023. до 31. маја 2023. Ученици имају могућност коришћења продуженог боравка у првом и другом разреду. Према чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.гл. РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др.закон, … Настави са читањем Упис првака 2023. – 2024.